POP3+2022

Datum: 04-11-2022 14:32

Beste akkerbouwers, veehouders en loonbedrijven er is weer een POP3+2022 Subsidieronde aangekondigd, zie: 


https://www.rvo.nl/nieuws/subsidie-investeren


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-28266.html


Deze loopt van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 en bestaat uit 5 categorieën waarvoor een max aantal punten staan, de maximale subsidie betreft 40% van uw investering en de minimale subsideiebedrag is € 20.000,- en maximaal € 150.000,-


O.a. Cat A/ A4 betreffende Precisie gewasbescherming /18 punten, Cat E/E4 betreffende:  Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste rijpaden en mechanische onkruidbestrijding/ 18 punten. Ook zijn er nog vele andere mogelijkheden. Wilt u hier gebruik van maken met een aanvraag is het advies om dit tijdig aan te pakken.


Wij willen u hierbij geheel vrijblijvend begeleiden , heeft u interesse dan horen we graag van u via: gerrit@rogo.nu of bel 06-53864236